Annemarie van Grinsven ©

Gemaakt met Berta.me

  1. "Memory foam" (2015) was specially made for the Liduina theme year in Schiedam. Liduina of Schiedam (1380-1433) was a Dutch mystic who is honored as a saint by the Catholic Church.

    Saint Liduina was bedridden for much of her life. She dependent on the care of others. She was washed for example by her family. Liduina was very sick and her body was already decomposing, while she was still alive. Lidwina shed skin, bones, parts of her intestines, which her parents kept in a vase and which gave off a sweet odor. 

    'Holy soap' symbolizes this dissolution process. The soaps are reminiscent of bodily fluids; bile, blood, pus. This makes that the soaps have a sinister look. Not necessarily a soap that you would like to wash yourself with, despite the sweet fragrance. The soap may be best seen as a relic, hand tapped from the holy body of Saint Liduina.

  2. 'Traagschuim' is speciaal voor het Liduina themajaar (2015 Schiedam) gemaakt. De Nederlandse Liduina van Schiedam (1380-1433) is door de Katholieke kerk heilig verklaard.

    De heilige Liduina, geboren in Schiedam, was gedurende een groot deel van haar leven bedlegerig. Ze was afhankelijk van de zorg van andere. Zo werd ze bijvoorbeeld door haar familie gewassen. Liduina was erg ziek en haar lichaam was al aan het ontbinden terwijl zij nog in leven was. Ondanks dat de wormen op haar lichaam teerden en zij ook haar darmen verloor, stonk haar lichaam niet. Ze rook zelfs bijzonder aangenaam.

    De ‘holy soap’ symboliseert dit ontbindingsproces. De zepen doen denken aan lichaamssappen; gal, bloed, pus. Hierdoor krijgen de zepen een wat lugubere uitstraling. Niet  per se een zeep waarmee je jezelf snel zou willen wassen, ondanks de zoete geur. De zeep kan  het beste gezien worden als een reliek, handgetapt van het heilige lichaam van Liduina.