Annemarie van Grinsven ©

Gemaakt met Berta.me

  1. 'Holy Soap' was specially made for the Liduina theme year (Schiedam, 2015).

    Holy Liduina born in Schiedam, was bedridden for much of her life. She was dependent on the care of others. Liduina was very sick and her body was already decomposing, while she was still alive. Although the worms thrived on her body and she also lost her intestines, her body did not smell. She even smelled very pleasant.

    The 'holy soap' symbolizes this dissolution process. The soaps are reminiscent of bodily fluids; bile, blood, pus. This makes the soaps have a more sinister look. Not necessarily a soap that you would want to wash yourself with, despite the sweet fragrance. The soap may be best seen as a relic, hand tapped from the holy body of Liduina.

  2. 'Holy Soap' is speciaal voor het Liduina themajaar gemaakt (Schiedam, 2015).

    De heilige Liduina, geboren in Schiedam, was gedurende een groot deel van haar leven bedlegerig. Ze was afhankelijk van de zorg van andere. Zo werd ze bijvoorbeeld door haar familie gewassen. Liduina was erg ziek en haar lichaam was al aan het ontbinden terwijl zij nog in leven was. Ondanks dat de wormen op haar lichaam teerden en zij ook haar darmen verloor, stonk haar lichaam niet. Ze rook zelfs bijzonder aangenaam.

    De ‘holy soap’ symboliseert dit ontbindingsproces. De zepen doen denken aan lichaamssappen; gal, bloed, pus. Hierdoor krijgen de zepen een wat lugubere uitstraling. Niet  per se een zeep waarmee je jezelf snel zou willen wassen, ondanks de zoete geur. De zeep kan  het beste gezien worden als een reliek, handgetapt van het heilige lichaam van Liduina.